O společnosti

Naše filosofie

Jsme CBG AUTOMATION. Setkává se u nás nadšení pro automatizaci a robotiku s vizí zjednodušovat lidem práci. Jsme ryze česká firma a věříme v podnikatelského ducha a valašskou houževnatost... Vnímáme se jako rodinná firma se zdravými rodinnými hodnotami.

Sázíme na DŮVĚRU. Jsme ZODPOVĚDNÍ. Náš úspěch je postaven na SPOLUPRÁCI.
A hlavně nás baví vymýšlet a vyrábět stroje.

Naše společné hodnoty stojí na pilířích: důvěra, spolupráce, zodpovědnost

Historie

Historie naší společnosti se začala psát v roce 1999. Tenkrát jsme se jmenovali C.B.G. Impex s.r.o. Absenci startovního kapitálu jsme nahradili tvrdou prací, pílí a odhodláním. Na počátku jsme se zabývali realizací malých zakázek ve strojírenství i stavebnictví a podpůrným obchodem se zahraničím.

Od roku 2003 jsme se začali specializovat na konstrukci a výrobu strojů a zařízení. Od nadšení dvou společníků a zároveň jediných zaměstnanců začala společnost růst i personálně k současným téměř 100 kmenovým zaměstnancům.

Počáteční „garážové“ zázemí jsme postupem času změnili v moderní průmyslový areál s hodnotným strojním a technologickým vybavením. Našim cílem bylo a stále je vytvořit prostředí, kde se zaměstnanec i zákazník cítí dobře a má vše potřebné k dispozici.

V roce 2019 jsme se přejmenovali na společnost CBG AUTOMATION s.r.o. Chtěli jsme, aby název naší společnosti lépe reflektoval oblast našeho podnikání a zájmu – automatizaci a robotiku. Vše ostatní zůstalo při starém – stále jsme ryze česká společnost s výhradně českým kapitálem a zastoupením, nijak se nezměnily v naší společnosti vlastnické vztahy.

V současné době je společnost CBG AUTOMATION s.r.o. předním dodavatelem průmyslové automatizace, a to nejen v ČR. S našimi výrobními linkami a automatickými zařízeními se můžete setkat v automobilovém, elektrotechnickém a potravinářském průmyslu. Současně máme kvalitní reference i v produktech z oblasti zdravotnických aplikací.

Stojí před námi nové výzvy v souvislosti s průmyslovou revolucí 4.0 a se zaváděním robotizace a digitalizace do všech odvětví našeho života. Našim cílem je lidem usnadňovat a co nejvíce zpříjemňovat práci. Automatizace a robotika je náš obor a my jsme připraveni obstát v náročných požadavcích našich zákazníků.

Dnes už v naší firmě neplatí na počátku používané „jsme taková malá rodinná firma...“, rozrostli jsme se. Zůstalo ale pro nás hodnotné sousloví „rodinná firma“. Chceme být firmou, kde vládnou dobré, otevřené a zdravé vztahy, přátelská atmosféra a konstruktivní řešení problémů. Nestojíme o protekcionismus a zbytečnou hierarchickou strukturu. Chceme si uchovávat svěží look dynamické a flexibilní české firmy. Vždy je pro nás důležité naslouchat tvořivým myšlenkám našich kolegů a potřebám zákazníků. Neustále pečujeme o dobré vztahy se zaměstnanci, zákazníky i s dodavateli. I když se zabýváme automatizací a robotikou, lidé jsou u nás na prvním místě.

A to nás naplňuje, to nás baví...

Slovo majitelů

Miloš Skýpala – jednatel a spolumajitel

Vždy byl pro mě velkou inspirací život a jednání osobností, které posouvaly úroveň lidské práce, vědění a umu za aktuální přijatelné hranice. Velikáni jako Emil Škoda, Tomáš Baťa, Emil Kolben byli pro mě vždy velkým vzorem.

Nyní však žijeme v turbulentní době, kdy věci i slova dostávají nový význam. Úcta k hodnotám a tradicím se vytrácí, co platilo včera, už dnes zdánlivě neplatí. Nálada ve společnosti je často polarizovaná na mocné a ty ostatní. Jako spolumajitel stabilní firmy však cítím mnohem více pocit zodpovědnosti, než jakékoliv falešné moci. Zodpovědnosti ke své rodině, svým zaměstnancům, zákazníkům i obchodním partnerům, zodpovědnost za svět kolem nás.

Chci svým přístupem, chováním, svou prací a životem přispět k tomu, aby slovo podnikatel mělo v uších posluchačů dobrý zvuk.

Domnívám se, že posláním a službou podnikatele jsou veskrze prospěšné věci pro komunitu, ve které žije, i pro celou společnost.

Hledat cesty tam, kde se zdá, že nejsou, hledat řešení, kde se věci jeví jako neřešitelné a spoluvytvářet společenský prostor, ve kterém se poctivým lidem dobře žije. Toto poslání mě oslovuje a motivuje k službě, která se nazývá PODNIKÁNÍ.

ing. Libor Tománek – jednatel a spolumajitel

Automatizace mě baví. O to víc s kolegy zapálenými pro věc. Mám radost ze spolupráce.

Společné cíle

Technické cíle

Cílem naší společnosti je přinášet na trh kvalitní stroje a robotická zařízení, poskytovat veškeré technické služby od 3D návrhu až po dodávku požadované technologie včetně následné servisní péče po celou dobu životnosti zařízení. Současně chceme zvyšovat stupeň automatizace zařízení a minimalizovat tak lidský faktor při současném zachování všech ergonomických pravidel.

Cíle vůči obchodním partnerům

Ve vztazích k obchodním partnerům budujeme atmosféru otevřenosti a důvěry. Našim cílem je zabývat se nejen tím, co zákazníci oceňují a potřebují dnes, ale také tím, co budou potřebovat zítra.

Pečujeme o dlouhodobé vztahy s našimi zákazníky i dodavateli.

Cíle v oblasti kvality

Jedním z hlavních cílů naší společnosti je neustálé zvyšování kvality poskytovaných služeb zákazníkům. Pro podporu tohoto cíle je v naší společnosti zaveden a certifikován systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016. Kvalita našich výrobků a služeb je pro nás důležitější než momentální navýšení obratu.

Struktura společnosti

Naše firma je členěna do několika funkčních celků, které spolu navzájem úzce spolupracují a komunikují. Každý celek má vlastní zodpovědnost a rozhodovací pravomoc. Vytvořili jsme plochou organizační strukturu, nejsme fanoušci mnohovrstevné hierarchické struktury s množstvím manažerů.

Společenská zodpovědnost

Občanská angažovanost

Není nám lhostejné, v jaké lokalitě žijeme a pracujeme. Jsme si vědomi toho, že mnoho lidí se nenarodilo se stejnými podmínkami pro dobrý a spokojený život. Z toho důvodu je pro nás důležité podporovat lidi, kteří neměli v životě tolik štěstí, nebo se ocitli vlivem nemoci a nepříznivých sociálních podmínek na okraji společnosti. Uvědomujeme si, že naším posláním je také měnit věci kolem nás k lepšímu, přispívat ke zlepšení života lidí kolem nás i za hranicemi naší vlasti.

Koho podporujeme

Aktivně spolupracujeme s projektem Papežská misijní díla PMD, který zajišťuje základní životní potřeby pro děti v nejchudších částech světa, jsme dlouhodobým partnerem charitativních organizací DIAKONIE a CHARITA, které se starají o lidi staré a nemocné nebo lidi bez domova. Podílíme se i na jiných neméně významných projektech: BABY box, Mobilní hospic Strom života, sbírka pro Ukrajinu apod.

Ekologie

Trvalá udržitelnost zdrojů, šetrnost a respekt k životnímu prostředí je pro nás prioritou. Chceme přispívat k tomu, aby naše planeta ve své kráse zůstala zachována i pro další generace. Neplýtváme, je pro nás podmínkou, aby naše činnost byla ohleduplná k životnímu prostředí, proto jednáme efektivně.