Diecézní charita Brno děkuje firmám a institucím za pomoc po tornádu

Diecézní charita Brno děkuje firmám a institucím za pomoc po tornádu

CBG AUTOMATION  poskytlo finanční dar prostřednictvím Diecézní charity Brno na pomoc oblastem zasažených tornádem, dne 24.6.2021.

Bližší informace naleznete zde: Děkujeme za pomoc po tornádu ♥ (charita.cz)

Jsme rádi, že poskytnutá částka pomohla tam, kde bylo potřeba.