Společnost

Společnost CBG AUTOMATION s.r.o. se zabývá zpracováním řešení na míru v oblasti průmyslové automatizace.
Naše služby zahrnují: zpracování studie a technické dokumentace, výrobu a montáž zařízení, uvedení do provozu. Nedílnou součástí je rovněž servis a technická péče o realizovaná zařízení po celou dobu jejich provozu.

Našimi hlavními produkty jsou:

  • Montážní linky – systémy Bosch Rexroth TS, VarioFlow
  • Dopravníky – pásové, řetězové, článkové, válečkové
  • Jednoúčelové stroje, automatické stanice
  • Ruční montážní pracoviště – systémy LEAN MANUFACTURING
  • Montážní přípravky
  • Aplikace hliníkového stavebnicového systému Bosch Rexroth

Nechceme být největší, chceme být nejlepší.


Projekt "Rekonstrukce výrobního objektu společnosti C.B.G. IMPEX s.r.o."

Projekt je zaměřen na rekonstrukci technicky nevyhovujícího objektu na parcele č. 1836/32 na podnikatelský objekt. Cílem je vybudování podnikatelského objektu, zahrnující výrobní prostory, skladovací prostory, zázemí zaměstnanců a úpravu přilehlých ploch.

Tento projekt je podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Nemovitosti.


Projekt "ROZŠÍŘENÍ VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ KAPACITY SPOLEČNOSTI CBG AUTOMATION S.R.O." je spolufinancován Evropskou unií

Projekt je zaměřen na rozšíření vývojové a inovační kapacity, která bude zaměřena na definování a vývoj konstrukčních modulárních platforem pro následné spojování do funkčních celků a jejich opakované využití a dále pro vývoj technologií a technických řešení v oblasti průmyslové automatizace.