Společnost

Společenská odpovědnost

Podporujeme vzdělávání, sociální projekty i kulturní akce. Můžeme mezi ně zařadit:

Babybox ve Valašském Meziříčí

Babybox ve Valašském Meziříčí

Jsme hrdi na to, že jsme v únoru 2014 sponzorovali nemalou částkou babybox v areálu nemocnice ve Valašském Meziříčí. Vsetínský region byl posledním ve Zlínském kraji, kde babybox doposud nebyl. Toto zařízení slouží především jako pojistka pro to, aby se odloženým dětem dostalo včas potřebné zdravotní péče. Do provozu jej uvedli jejich zakladatel Ludvík Hess společně s ředitelem valašskomeziříčské nemocnice MUDr. Milanem Leckéšim. Podle tiskové mluvčí nemocnice nebyl během prvního roku využit žádnou rodičkou, každopádně i tak velmi děkují za to, že naše společnost byla součástí tohoto projektu.

Papežská misijní díla

Papežská misijní díla

která se snaží konkrétní pomocí odpovídat na velké problémy dnešního světa jako je bída, hlad, lepra, negramotnost, AIDS a podobně. A to zejména tím, že skrze spolupráci s misionáři a misijními pracovníky nabízí jak duchovní, tak hmotnou pomoc.

Charita Česká republika

Charita - pomoc při povodních na Ukrajině

Naší morální povinností byla i finanční pomoc povodní postižené Ukrajině. Živelné pohromy jsou v dnešním světě časté, a mnohým lidem způsobí velké ztráty. Život takto postižených lidí není naší firmě lhostejný a snažíme se pomoci.

ZŠ Salvátor

Škola Salvátor

Podporou ZŠ Salvátor myslíme i na ty nejmenší, organizačně i finančně pomáháme při realizaci školních akcí.

Drakiáda 2010

Drakiáda

V rámci podpory kulturních a společenských akcí jsme firmou, která se každoročně podílí na organizaci a zabezpečení setkávání rodin s dětmi při tradičním podzimním pouštění draků na fotbalovém hřišti ve Velké Lhotě.

ZOO Valašské Meziříčí

Vítáme, když se lidé okolo nás nadchnou v prospěch ostatních. Proto jsme se rozhodli podpořit právě ty, kteří vytvořili v našem městě unikátní ZOO.