Společnost

Firemní principy

Jako specialista na průmyslovou automatizaci se snažíme zaujímat vedoucí postavení na trhu našim technickým řešením, kvalitou a cenou. Naše hodnoty a firemní principy ukazují našim zákazníkům, partnerům i veřejnosti, jaké jsou naše standardy.

Poslání firmy

Našim posláním je neustálé zlepšování kvality našich výrobků a služeb tak, aby vyvolaly zájem a spokojenost zákazníků a tím nám umožnily dlouhodobou prosperitu a tvorbu zdrojů pro další rozvoj naší společnosti.

Náš tým

Kvalifikovaný a motivovaný zaměstnanec je pro nás zárukou kvalitně odvedené práce.

Podporujeme podnikavého ducha, samostatnost a angažovanost našich zaměstnanců neustálým rozvojem jejich zkušeností, znalostí a schopností. Jejich spolehlivost, iniciativa a loajalita se spolupodílí na budování pozitivního pracovního prostředí a odráží se v našem úspěchu.

Cíle vůči obchodním partnerům

Ve vztazích k obchodním partnerům i zaměstnancům budujeme atmosféru otevřenosti a důvěry. Našim cílem je zabývat se nejen tím, co zákazníci oceňují a potřebují dnes, ale také tím, co budou potřebovat zítra.

Cíle v oblasti kvality

Jedním z hlavních cílů společnosti je neustálé zvyšování kvality poskytovaných služeb zákazníkům. Pro podporu tohoto cíle je v naší společnosti zaveden a certifikován systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2008. Kvalita našich výrobků a služeb je pro nás důležitější než momentální zvýšení obratu.

Vize

Naší vizí je udržet si významné místo na trhu průmyslové automatizace a v blízkém horizontu patřit mezi ty nejlepší. Vytvářet vysoce kvalitní a technologicky propracované výrobky, a to na základě podrobné znalosti zákazníků a jejich požadavků.

Environment

Budujeme optimální pracovní prostředí a snižujeme negativní působení na životní prostředí. Jsme si vědomi zodpovědnosti za prostředí, ve kterém žijeme.